Gaia

Je hebt deze kaart getrokken in de positie Aandacht: waar draait het om, wat heeft jouw aandacht nodig?

Gaia is de Moedergodin, de godin van de aarde, de oermoeder van al het leven. Zij is de scheppende vrouwelijke kracht, zij die nieuw leven in zich draagt en leven geeft. Zij is vruchtbaar en voedend.

De naam Gaia is afkomstig uit de Griekse cultuur maar al veel eerder in de menselijke geschiedenis vinden we beelden terug van de moedergodin – vaak met expliciet vrouwelijke rondingen: brede heupen, een zwangere buik en grote borsten.

Gaia is ook de verpersoonlijking van de planeet Aarde zelf die we zien als een enorm levend mechanisme waar alle levensvormen met elkaar verbonden zijn in een web van wederzijdse afhankelijkheid en lotsverbondenheid. James Lovelock and Lynn Margulis hebben in de 60-er en 70-er jaren van de vorige eeuw de Gaia hypothese ontwikkeld over de zelfregulerende synergie van de aarde.

Als Gaia in je kaarten verschijnt dan word je gevraagd om je te verbinden met de plaats die jij in het grotere geheel inneemt. Jij bent, net als alle mensen om je heen, onderdeel van de levende planeet en een lichtpunt in het web van verbindingen. Zie het als een spinnenweb waar in de vroege ochtend de waterdruppels als glanzende parels de draden verbinden. In een paradijselijke toestand zou het web intact zijn en zouden de verbindingen harmonieus schitteren. Helaas is de werkelijkheid wat minder harmonieus.

De moedergodin als de leven gevende oerkracht vraagt ons respect en ons bewustzijn op onze verbondenheid met alle levensvormen op aarde. Niet alleen mensen maar ook planten, dieren, stenen en landschappen, zeeën en oceanen. De onbalans doet zich in het groot voor: milieuvervuiling, klimaatverandering en vernietiging van natuur om te voldoen aan de menselijke consumptiedrift. Maar ook in het klein: ook jij en de mensen om je heen zijn onderdeel van het web en hebben invloed op Gaia.

Deze kaart in de positie Aandacht roept je op om stil te staan bij jouw positie in het net van verbindingen. Ben jij afgestemd op de harmonie van de verbindingen? Is jouw geven en ontvangen in evenwicht?

Je mag je ook verbinden met de vruchtbare, scheppende en voedende kracht van Gaia. Zij omvat de schoonheid van alle levensvormen die de aarde rijk is. Zij nodigt je uit te genieten van al het mooie en je eigen leven brengende krachten in te zetten om jouw eigen, unieke bijdrage te leveren aan de wereld. In verbondenheid met al dat andere leven waar jij onderdeel van uit maakt.