Inwijding

Je hebt deze kaart getrokken in de positie Aandacht: waar draait het om, wat heeft jouw aandacht nodig?

Inwijding is onderdeel van veel spirituele tradities. De nieuwkomer, de leerling stapt in een proces van leren en inzicht verwerven. De weg van inwijding mogen gaan is een eer en een bevestiging dat je de gaven en kwaliteiten hebt om ooit meesterschap te bereiken.

De weg van inwijding is niet lineair en evenmin simpel te vangen in oordelen van voldoende of onvoldoende resultaat zoals we kennen uit het onderwijs. Het is om die reden dat de inwijdingsweg vaak getekend wordt als een spiraal. Cirkelend, waardoor je meerdere malen ogenschijnlijk hetzelfde punt passeert – de goede waarnemer zal zich echter realiseren dat het punt misschien dezelfde is maar de eigen positie niet. De weg brengt je steeds verder en geeft je nieuwe perspectieven.

De inwijdingsweg is ook een proces waarin je op de proef wordt gesteld. Inwijding vraagt om reflectie, om zonder aannames en oordelen naar jezelf te kijken en te zien wat je nog te leren hebt. Een inwijding confronteert je met twijfels en angsten en zal je grenzen opzoeken. Niet om ze te overschrijden maar om je jouw beperkingen te leren zien en er actief mee te werken.

Op je pad van inwijding kun je een mentor goed gebruiken, een raadsman of coach, die je aanreikt wat je nodig hebt voor je ontwikkeling en je blinde vlekken zichtbaar maakt. Als je je verdwaald voelt of niet goed meer weet welke keuze je moet maken, aarzel dan niet om een mentor of coach te zoeken!

Ooit zul je je realiseren dat je meester bent geworden. Soms omdat je eigen meesters je meesterschap erkennen en je met een ritueel je verwelkomen in hun kring. Soms gaat het minder expliciet en zul je jezelf op een gegeven moment realiseren dat je het meesterschap hebt verworven.

Koester het pad dat je gaat. Het pad van inwijding is een ontdekkingsreis, een avontuur en een groot geschenk aan jezelf. Ga haar met trots, haast je niet en geniet van dat wat je onderweg mee mag maken.

In de positie Aandacht is deze kaart een oproep om even pas op de plaats te maken en bewust te kijken naar wat je meemaakt.

Inwijding vraagt aandacht, bewustzijn en toewijding. Bedenk dat wat je meemaakt onderdeel is van jouw pad van inwijding, ook als de gebeurtenissen vervelend zijn. Weet dat het pad van inwijding je brengt wat je nodig hebt. Dat is vaak heel iets anders dan waar je om vraagt.

De kaart kan je ook vertellen dat het tijd is om op weg te gaan. Inwijding kan beangstigend zijn, want het is ook het achterlaten van wat je kent. Die angst kan je laten dralen of bevriezen op de plek waar je zit. Dan kan het maar zo gebeuren dat je hulp krijgt in de vorm van de spreekwoordelijke “schop onder je gat” – een schokkende gebeurtenis die nodig is om je dat duwtje te geven dat je nodig hebt. Ontvang dat duwtje met gratie, lach door je tranen heen en ga op pad. Het is de moeite waard!

 

nl_NLNL