Liefde

Je hebt deze kaart getrokken in de positie Aanleiding: wat is de oorzaak van deze vraag of situatie, wat ligt aan je vraag ten grondslag?

Op de kaart zie je Maria, moeder van Jezus, op het Concilie van Efese in 431 na Chr. uitgeroepen tot Moeder van God. Dat laat zien hoe de verering van Maria binnen de Romeinse Katholieke kerk een grote vlucht heeft genomen. In de structuur van de katholieke en latere protestantse kerken is er maar een God, die wordt gezien als mannelijk. Oudere religies kenden vaak meerdere goden en godinnen, waaronder een oergodin of oermoeder. Ook in scheppingsverhalen is veelvuldig sprake van een oermoeder waaruit al het leven is geboren.

Deze oermoeder of -godin is een spirituele bron van steun en inspiratie. Zij is het symbool van de universele moeder, bron van licht en wijsheid. De oermoeder is ook het symbool voor onvoorwaardelijke liefde, oneindig mededogen en barmhartigheid. Deze liefde overstijgt de aardse relaties tussen partners, ouders, kinderen of vrienden. Deze liefde omarmt vriend en vijand, heeft mededogen met de feilbare menselijkheid, veroordeelt niet, sluit niemand uit. Onvoorwaardelijke liefde kent geen tijd of vergankelijkheid. Eenheid is haar aard; op microniveau in jezelf verenigt zij hoofd, hart en ziel. Op macroniveau is zij de verbindende factor: het Wij, de weg van vrede en saamhorigheid.

Onvoorwaardelijke liefde is niet hetzelfde als grenzeloosheid. Zij is zuiver in intentie, woord en daad. Je gebruikt jouw verstand en intuïtie om te weten of wat gebeurt, wat een ander van je vraagt of met je doet, klopt. Of de intenties zuiver zijn. Of het respectvol en waardig is en bij je hoort. Als dat niet zo is dan trek je een grens en bescherm je jezelf. Onvoorwaardelijke liefde is geen roze wolk maar ook de verantwoordelijkheid om jouw boodschap te brengen en zuiver te leven.

Maria moedergodin als Aanleiding zet de poort open naar deze onvoorwaardelijke liefde. Bekijk de situatie waarover je de vraag hebt gesteld vanuit dit gezichtspunt – verbondenheid in plaats van afgescheidenheid, compassie in plaats van veroordeling. Kijk naar de energie, naar de verhoudingen en bewegingen van de mensen die een rol spelen. Wat drijft jou en hen?

Ben je verstrikt in de waan van de dag, weg van universele wijsheid? Wat is de impact van een materialistische wereld waarin de mens zijn ziel niet meer hoort of voelt en lostrilt uit de verbondenheid, teruggeworpen op zichzelf?

Wat er ook maar aan de hand is, ga op zoek naar universele wijsheid en onvoorwaardelijke liefde om te helen en te leven in harmonie en vrede.