Creativiteit

Je hebt deze kaart getrokken in de positie Aandacht: waar draait het om, wat heeft jouw aandacht nodig?

Creativiteit is verbonden met je tweede chakra, die zich net onder je navel bevindt. Voor wie minder bekend is met wat chakra’s zijn: in het lichaam zorgen een aantal netwerken voor alle lichaamsprocessen, denk bijvoorbeeld aan bloedvaten en je zenuwstelsel. Je lichaam heeft ook een netwerk dat zorgt voor je energie. De meridianen vormen de banen van een netwerk, 7 chakra’s zijn de belangrijkste knooppunten. Op internet kun je veel vinden over de rol en werking hiervan.

Het tweede chakra is verbonden met je blaas, nieren, geslachtsdelen en baarmoeder en reguleert de levenskracht. Creativiteit is daar een onderdeel van. Creativiteit is scheppingskracht en scheppingsdrang. Je creativiteit maakt dat jij jouw unieke vorm vindt om uitdrukking te geven aan de emoties, ideeën en de talenten en gaven die je hebt.

Onbalans op deze plek betekent dat jouw energie niet vrij kan stromen. Levenskracht staat voor de vitale energie die maakt dat je leeft. Een blokkade van die energie is ziekmakend: je kunt geen uitdrukking geven aan emoties, je vindt je vorm niet, kunt niet scheppen, niets nieuws tot stand brengen in de wereld, je bijdrage niet leveren.

 

Nu mag je Aandacht hebben voor jouw Creativiteit. Ga eens rustig zitten en leg je hand op je buik onder je navel. Laat je ademhaling diep en rustig onder je hand stromen, voel je buik op en neer gaan onder je hand.

Probeer contact te maken met je creativiteit: voel je je vitaal, kan je energie vrij stromen – kun je je emoties, ideeën en talenten omzetten in daden, projecten acties?

Onbalans kan voelen als geblokkeerde energie – het stroomt niet. Of juist als het tegenovergestelde: je bruist van energie en vindt overal gelegenheid om mooie nieuwe dingen te creëren. Dat laatste is super maar pas wel op dat je niet teveel van jezelf vraagt, of anderen laat vragen. Hoe positief het ook lijkt, te veel scheppingsdrang en onvoldoende aandacht voor rust is ook onbalans en leidt tot uitputting.

De boodschap van deze kaart is: Mocht je onbalans voelen dan is er maar een advies: doe er iets aan. Langdurige onbalans is nooit goed. Zorg dat je een plek of activiteit vindt waar de ruimte is om jezelf uit te drukken en de plek en ruimte om uit te rusten.

Mocht je vraag betrekking hebben op een lastige situatie en vraag je je af hoe je die op moet lossen dan zegt deze kaart je dat jouw creativiteit je kan helpen: jij hebt de gave om een creatieve oplossing te verzinnen, out of the box of in een andere, nieuwe richting dan waarin je tot nu toe hebt gedacht of gezocht.

 

nl_NLNL