De Wijze

Je hebt deze kaart getrokken in de positie Aanleiding: wat is de oorzaak van deze vraag of situatie, wat ligt aan je vraag ten grondslag?

Deze kaart gaat over universele wijsheid: de wijsheid die de kennis die we als mens in de loop van ons leven vergaren overstijgt. Deze wijsheid omvat de kennis en inzichten van onze voorouders – de wijsheid van het verleden – en de wijsheid van de generaties die na ons komen – de wijsheid van de toekomst. Universele wijsheid overstijgt onze lineaire tijd, de tijdelijkheid van ons mensenleven en de beperkingen van ons fysieke aardse bestaan. Wijsheid overziet universele patronen, ritmes en dynamieken.

Deze wijsheid omvat onvoorwaardelijke liefde, oneindig mededogen en barmhartigheid. De Wijze is aangesloten op deze bron. Zij heeft inzicht in alle lagen van de werkelijkheid, in alle tijden en alle dimensies. Zij leeft in het licht.

De schaduwzijde van de Wijze is zij die niet uitstijgt boven de alledaagse, jachtige en vluchtige werkelijkheid en de waan van de dag. Zij die uit contact is met de universele wijsheid en daarmee uit verbinding met de levende kosmos.

De Wijze verschijnt in de positie Aanleiding. Beschouw de vraag of situatie die je hebt voorgelegd en doe dat vanuit de positie van de Wijze. Is het de kracht van universele wijsheid die ten grondslag ligt aan je vraag of heeft de schaduwkant haar invloed doen gelden? Wie of wat bepaalt de dynamiek, wie of wat bepaalt de koers van de gebeurtenissen?