Intentie

Je hebt deze kaart getrokken in de positie Aandacht: waar draait het om, wat heeft jouw aandacht nodig?

De magische eenhoorn is het symbool van zuivere onschuld en integriteit. De eenhoorn is drager van de goddelijke vonk en hoge frequenties. Zij heeft de kracht om je te reinigen van negatieve energie en je weer terug te brengen naar de bron van het licht.

Als deze kaart verschijnt in de positie “Aandacht” mag je dat opvatten als een uitnodiging om hier en nu pas op de plaats te maken om je intenties helder te krijgen met betrekking tot de vraag die je gesteld hebt. Wat zou je willen bereiken of veranderen, wat zou je willen doen? Of wat hoop je dat anderen doen of laten? Kun je ook stilstaan bij je beweegredenen? Wat drijft je: welke dromen, emoties, verlangens? Ben je je bewust van je drijfveren? Is het een lichte kracht die je drijft? Neem de tijd en ruimte om te voelen en denken wat voor jou klopt, kies bewust en bepaal je richting.