Mededogen

Je hebt deze kaart getrokken in de positie Aandacht: waar draait het om, wat heeft jouw aandacht nodig?

In het boeddhisme is mededogen een van de vier belangrijke kwaliteiten (liefde, mededogen, vreugde en onbevangenheid) die je tot ontwikkeling brengt in je proces van verlichting. Mededogen is het voelen voor een ander. De wens dat het lijden stopt en dat alle levende wezens bevrijd worden van de oorzaken van lijden. Mededogen wordt gedragen door onvoorwaardelijke liefde, dus ook voor “moeilijke” mensen die in jouw ogen dom, gek of slecht zijn. Mededogen ontstaat door wijs inzicht; je weet dat ieder mens in dit aardse leven lijden zal meemaken. Dat erken je en je ontwikkelt wijs inzicht om een oplossing te zoeken.

Medelijden is iets anders: mee-lijden is een emotie, een onaangename emotie omdat je deelneemt aan het lijden.

Mededogen is constructief: alle mensen zijn gelijk omdat iedereen geconfronteerd wordt met lijden, wijs inzicht in de oorzaken daarvan leidt tot een oplossing. Medelijden heeft die kwaliteit niet en is in het slechtste geval neerbuigend jegens de zielige stumper die het zoveel minder heeft dan degene die medelijden heeft en die zich verheven voelt boven “de ongelukkige”.

Als Mededogen in de positie Aandacht verschijnt word je uitgenodigd je eigen emoties en eventueel die van anderen die een rol spelen in de vraag die je hebt gesteld te onderzoeken. Neem de tijd en creëer de rust die nodig is om te kijken naar wat leeft in je hart, waar onvoorwaardelijke liefde en mededogen zetelen.

Is er verwarring tussen mededogen en medelijden?

Hebben de mensen om je heen mededogen voor wie en wat je bent, ook je minder makkelijke kanten? En heb jij mededogen voor anderen en voor jezelf?

Als je onderkent dat je te maken hebt met mensen die geen mededogen voor jou hebben kun je je afvragen welke rol je ze laat spelen in je leven. Heb je genoeg mededogen met jezelf om uit een meedogen-loze situatie te stappen?

Om mededogen in je zelf te ontwikkelen kun je een aantal stappen zetten.

  1. Leer te begrijpen dat lijden bij het leven hoort. Niemand wil lijden en toch maken we het allemaal mee.
  2. Als je erkent dat lijden iedereen treft, ontwikkel je inzicht en wijsheid door te proberen te begrijpen wat de oorzaak is van het lijden. Niet alleen de oppervlakkige oorzaak maar ook de onderliggende dynamieken en systemen die wij als mensheid hebben ontwikkeld.
  3. Mededogen vereist actie: om een einde aan het lijden te maken helpt het niet om te treuren. Je moet doen wat nodig is om de oorzaak van het lijden weg te nemen. Alleen dan kan heling plaatsvinden en kan het lijden tot een einde komen.

 

nl_NLNL