Mededogen

Je hebt deze kaart getrokken in de positie Aanleiding: wat is de oorzaak van deze vraag of situatie, wat ligt aan je vraag ten grondslag?

In het boeddhisme is mededogen een van de vier belangrijke kwaliteiten (liefde, mededogen, vreugde en onbevangenheid) die je tot ontwikkeling brengt in je proces van verlichting. Mededogen is het voelen voor een ander, de wens dat het lijden stopt en dat alle levende wezens bevrijd worden van de oorzaken van lijden. Mededogen wordt gedragen door onvoorwaardelijke liefde, dus ook voor “moeilijke” mensen die in jouw ogen dom, gek of slecht zijn. Medelijden is iets anders: mee-lijden is een emotie, een onaangename emotie omdat je deelneemt aan het lijden. Mededogen ontstaat door wijs inzicht; je weet dat ieder mens in dit aardse leven lijden zal meemaken. Dat erken je en je ontwikkelt wijs inzicht om een oplossing te zoeken.

Als Mededogen als Aanleiding verschijnt is het mogelijk dat sprake is van een gebrek aan mededogen jegens jou of door jou in de situatie waar je vraag over gaat. Denk eraan dat je ook jezelf met mededogen behandelt?

Het kan ook zijn dat er verwarring is: gaat het om mededogen of medelijden? Mededogen is constructief: alle mensen zijn gelijk omdat iedereen geconfronteerd wordt met lijden, wijs inzicht in de oorzaken daarvan leidt tot een oplossing. Medelijden heeft die kwaliteit niet en is in het slechtste geval neerbuigend jegens de zielige stumper die het zoveel minder heeft dan degene die medelijden heeft en die zich verheven voelt boven “de ongelukkige”.

nl_NLNL