Moed

Je hebt deze kaart getrokken in de positie Aandacht: waar draait het om, wat heeft jouw aandacht nodig?

Moed kom je tegen in allerlei verschijningsvormen. We hebben de moed van de held die erop uit trekt om de draak te doden. Of de moed uit de films, waarin de hoofdrolspeler met tomeloze energie en in doorlopende actie obstakels overwint, gevaren trotseert en het land redt. Dan is er de moed van de krijger, die angst voor de dood overwint en gaat staan voor een doel waarvan hij denkt dat het een strijd op leven en dood rechtvaardigt.

 

Een andere soort van moed is de moed van de wijze. Dat is de moed om te laten bestaan wat er is – om niet te ontkennen, bagatelliseren of verfraaien. Het is de moed om te doen wat nodig is in een bepaalde situatie. De moed om ruimte te maken of te laten voor wat zich aandient.

De eerste soort moed gaat over DOEN: actie, strijdvaardigheid. De tweede soort van moed gaat over ZIJN: inzicht om te begrijpen wat zich aandient, het zelfvertrouwen hebben dat je kunt doen wat nodig is.

Beide soorten van moed zijn waardevol. In het goede geval zijn ze met elkaar verbonden: moed op basis van wijsheid leidt tot doen, tot actie. Louter inzicht zonder het handelen waar de situatie om vraagt (ook als dat handelen bestaat uit niet-doen, terugtreden, of stilte) resulteert in het laten voortwoekeren van een slechte situatie. Louter moed van strijd en actie zonder wijs beraad leidt tot onnodige escalatie, geweld en schade.

Je trekt deze kaart in de positie Aandacht. Je wordt gevraagd jouw moed te tonen of om na te denken wat je aan het doen bent. Toon je de moed van de held of de krijger, of de moed van de wijze?

Als het thema moed jouw aandacht vraagt kun je denken aan de leeuw – een symbool van moed en kracht. De leeuw ligt het liefst rustig in de zon en zal pas in beweging komen als het echt moet. Dat doet hij als de wijze: hij observeert de situatie en komt dan pas in actie. Vol vertrouwen over zijn besluit zal hij doen wat nodig is om succes te behalen. Vertrouwen heb je nodig om vanuit je midden, vanuit het centrum van je kracht te bewegen en te handelen. Vertrouwen is voelen dat je een goed besluit hebt genomen en daarvoor willen staan. Als je dat voelt laat je je niet weerhouden door angst of weerstand van anderen en zal jij, net als de leeuw, doen wat nodig is.

nl_NLNL