Moed

Je hebt deze kaart getrokken in de positie Aanleiding: wat is de oorzaak van deze vraag of situatie, wat ligt aan je vraag ten grondslag?

Moed kom je tegen in allerlei verschijningsvormen. We hebben de moed van de held die erop uit trekt om de draak te doden. Of de moed uit de actiefilms, waarin de hoofdrolspeler met tomeloze energie en in doorlopende gevechten obstakels overwint, gevaren trotseert en het land redt. Dan is er de moed van de krijger, die angst voor de dood overwint en gaat staan voor een doel waarvan hij denkt dat het een strijd op leven en dood rechtvaardigt.

Een andere soort van moed is de moed van de wijze. Dat is de moed om te laten bestaan wat er is – om niet te ontkennen, bagatelliseren of verfraaien. Het is de moed om te doen wat nodig is in een bepaalde situatie. De moed om ruimte te maken of te laten voor wat zich aandient.

De eerste soort moed gaat over DOEN: actie, strijdvaardigheid. De tweede soort van moed gaat over ZIJN: inzicht om te begrijpen wat zich aandient, het zelfvertrouwen hebben dat je kunt doen wat nodig is.

Beide soorten van moed zijn waardevol. In het goede geval zijn ze met elkaar verbonden: moed op basis van wijsheid leidt tot doen, tot actie. Louter inzicht zonder het handelen waar de situatie om vraagt (ook als dat handelen bestaat uit niet-doen, terugtreden, of stilte) resulteert in het laten voortwoekeren van een slechte situatie. Louter moed van strijd en actie zonder wijs beraad leidt tot onnodige escalatie, geweld en schade.

Je trekt deze kaart in de positie Aanleiding: hoe zit het met jouw moed? Kun je zien of jij, of iemand anders, de moed van de held of de moed van de wijze heeft getoond en wat het resultaat daarvan is? Of kijk je naar de gevolgen van het ontbreken van moed of een onbalans tussen de beide soorten moed?

nl_NLNL